Tuesday, 18 September 2012

BENGKEL PELAKSANAAN ESPKWS KUMPULAN 1

11 - 13 September 2012,
SMK Bandar BantingMengenai Program

Mengunci masuk maklumat perakaunan manual kedalam sistem berdasarkan maklumat Penyata Kewangan berakhir 31 Ogos 2012.

Sehingga akhir tahun 2012, Sekolah yang berkenaan akan menjalani 2 kaedah perekodan iaitu secara manual dan online.


No comments:

Post a Comment